Etiske retningslinjer

Les mer om våre etiske retningslinjer her: etiske_retningslinjer.pdf

Sertifiseringer og samarbeidspartnere
Merkene vi fører tar ansvar når det gjelder etisk handel, arbeidernes rettigheter og miljøvennlig produksjon. Nedenfor kan du lese mer om de ulike sertifiseringer og samarbeidspartnere våre leverandører har. Under fanen Produkter kan du lese mer om sertifiseringene til hvert enkelt merke.